Dokumenty MAS

Stanovy MAS:

Zakládací listina:

Zápis do rejstříku:

Smlouvy a dohody:

Jednací řády:

Další řády: 

Manuály:

Finanční závěrky:

Výroční zprávy:

Strategické plány: