REALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ  

Opatření  podporuje realizaci následujících aktivit v obcích s více než 500 obyvateli na celém území MAS:

    1. zakládání a obnova ploch a prvkjů veřejné zeleně vč. funkčních propojení s přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetření stromů a keřů,
    2. další činnosti jako součást realizace zeleně – obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch, opatření na podporu biodiverzity, doplnění bylinného patra, pořízení a instalace nového či rekonstrukce stávajícího mobiliáře a přeměna ploch, které funkčně propojí prvky veřejné zeleně.

Dokumenty k opatření Realizace sídelní zeleně

 

1. VÝZVA  uzavřena