Ukončené projekty

Místní akční plán vzdělávání je podpořen z Operačního programu VVV jako nový vstup a důvěra v participativní plánování vzdělávání v regionech Česka. Na Rychnovsku se po ukončení projektu MAP v letech 2016-2018 navázal tým ve Sdružení SPLAV, z.s. navazujícím čtyřletým projektem. V projektu MAP II pak běží zároveň obě linky celého systému podpory – společné plánování a spolupráce v regionu a souběžně realizace vybraných společných a regionálních aktivit implementace definovaných a schválených v předchozí etapě procesu. Projekt je naplánován na roky 2018 – 2022.

Projekt

První projekt na podporu místního akčního plánování vymezil první strategický dokument a nastínil cesty k rozvoji a spolupráci

  • Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou
  • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331
  • Realizace projektu byla ukončena k 28.2.2018.

Návazný projekt na podporu místního akčního plánování dále aktualizuje akční plán a vyhodnocuje a aktualizuje strategii k rozvoji a spolupráci (níže vidíte podbarvené aktualizované dokumenty).

  • Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v SO ORP Rychnov n/K
  • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008600
  • Realizace projektu byla ukončena k 28.2.2022.
  • Podpořen z OP VVV ze zdrojů EU a SR ČR dotací ve výši 12 710 751,20 Kč.

Střednědobé hodnocení postupu projektu MAP II

V rámci střednědobé evaluace proběhla dvě setkání řízených hovorů ve fokusních skupinách, rozhovory v týmu a dvě dotazníková šetření. Externí evaluační zprávu i procesy a otázky vedl Ing. Stanislav Michek, PhD. Zpráva nám pomůže, mimo závazky projektu a shora nařizené aktivity, pokračovat lépe v realizaci procesů MAP k naplnění jejich účelu.

Zde si můžete pročíst dotazníky:
anketa-pro-rodice-k-vyhodnoceni-mistniho-akcniho-planu-rozvoje-vzdelavani-na-rychnovsku-publ.pdf
anketa-pro-ucitele-a-reditele-skol-k-vyhodnoceni-mistniho-akcniho-planu-rozvoje-vzdelavani-na-rychnovsku-publ.pdf

A zde evaluační zprávu: Externi_evaluacni_zprava_-_prubezna_evaluace_04_03_2020.pdflogo eu msmt