Připravované výzvy IROP

V současné době připravujeme podklady k výzvám z Integrovaného regionálního operačního programu na období 2021 – 2027. Předpokládáme vyhlášení první výzvy na jaře 2023 (duben/květen).

harmonogram výzev