Připravované výzvy IROP


Výzva č. 8 MAS Sdružení SPLAV – IROP – Doprava

Termín příjmu žádostí: konec srpna – konec září
Kontaktní osoby: Petr Olšar, Naďa Kasperová

Aktivity
  • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
  • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
Oprávnění žadatelé

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

Specifická pravidla a další přílohy

Výzva č. 9 MAS Sdružení SPLAV – IROP – Kultura

Termín příjmu žádostí: konec srpna – konec září
Kontaktní osoby: Petr Olšar, Naďa Kasperová

Aktivity
  • Revitalizace kulturních památek
  • Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
oprávnění žadatelé

Aktivita Revitalizace kulturních památek: vlastníci památek, subjekty s právem hospodaření
Aktivita Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí: obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi

Specifická pravidla a další přílohy

Výzva č. 10 MAS Sdružení SPLAV – IROP – Vzdělávání

Termín příjmu žádostí: konec srpna – konec září
Kontaktní osoby: Petr Olšar, Naďa Kasperová

aktivity
  • Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
  • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol
Oprávnění žadatelé

Kraje; obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané kraji; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb; církve; církevní organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; školské právnické osoby; ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Specifická pravidla a další přílohy