Připravované výzvy IROP


V současné době máme vyhlášené dvě výzvy (Cestovní ruch a Veřejná prostranství). Další výzvy plánujeme vyhlásit na podzim roku 2024.