Otevřené výzvy PRV

27.2.2023 vyhlašujeme 7. výzvu PR PRV

Otevíráme tyto Fiche:
  • F9 Zemědělské podniky
  • F12 Nezemědělské podnikání
  • F26 Obnova venkovských obcí:
    • čl.20a) Veřejná prostranství v obcích ,
    • čl. 20c) Hasičské zbrojnice a
    • čl. 20f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Celková alokace na výzvu je 7 766 279 Kč.

Zveme vás na školení:
Schválené znění Fichí:
DOKUMENTY k výzvě PR PRV

Kontaktní osoba: Renata Horáková, Petr Hudousek

Kompletní seznam zaměstnanců ZDE