VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ – INVESTICE

Jedná se o nejžádanější opatření především ze strany obcí, ale i samotných vzdělávacích institucí.  Naplňování opatření bude povzbuzováno i cílenou animací ze strany MAS a Řídícího výboru Místního akčního plánu vzdělávání, který bude pro region zpracováván. Podpořené projekty budou v souladu s vytvářenou koncepcí.

6. VÝZVA  uzavřena

5. VÝZVA  uzavřena

4. VÝZVA  uzavřena

2. VÝZVA   uzavřena

1. VÝZVA  uzavřena

Dokumenty k opatření Výchova a vzdělávání – investice

 

Podporované aktivity:

 1. Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání

  • Podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol
  • Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení
  • Podpora sociální inkluze
  • Zeleň v okolí budov a na budovách
  • Herní prvky
 2. Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
  • Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích: v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
  • Rozšiřování kapacit základních škol (pouze území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou) – stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity zařízení ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
  • Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.
  • Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu
  • Zeleň v okolí budov a na budovách
 3. Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání
  • Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích: v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
  • Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.
  • Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu.
  • Zeleň v okolí budov a na budovách
 4. Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových kompetencích:
  • Stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce:
   v oblastech komunikace v cizích jazycích,
   v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
   ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
  • Zeleň v okolí budov a na budovách
 5. Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže
  • Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání: v oblastech komunikace v cizích jazycích,
   v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
   ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
  • Zeleň v okolí budov a na budovách