Lesní akce

17. 10. – 23. 10. 2021 Workshop v Polsku. 

Belověžský prales, přírodě blízké lesy v okolí Augustowa. Chov lesních včel, zvířecí obyvatelé lesů a jejich pobytové znaky, druhové složení lesů, chráněné rostlinné druhy, starodávné duby. Dialog mezi lesníkem a environmentálním aktivistou, lesní management a způsoby obnovy původních lesních společenstev v oblastech různé úrovně ochrany, historie, vývoj a současná situace národního parku a rezervací Bělověžského pralesa, lesní terapie.

 

 

10. 8. 2021 Lesní seminář v Estonsku

Celodenní osvětová akce pro veřejnost.

 

8. 8. – 15. 8. 2021 Workshop v Estonsku

Terapeutické, komunitní a druhově bohaté lesy. Lesní zákon, management a druhové složení estonských lesů. Soukromí vlastníci. Práce na pilotních lesních pozemcích.

Adam: Moc se mi líbilo, že jsme poznali různé typy estonské lesní krajiny. Vzhledem k tomu, že to bylo doplněno výkladem zkušených lidí, kteří mají k tamní krajině vztah, se člověk dozvěděl opravdu mnohé.

Matěj: Cesta do Estonska byla jedinečná. Lidé zde berou les více než jen jako prostředek zisku. Berou ho jako součást svého života, své identity. Místní odborníci mají co říct, předali nám spoustu informací o lese, o tom, co pro ně znamená, jak se o něj starají apod. Myslím si, že se od nich máme ohledně lesa ještě hodně co učit.

Josef: Už na letišti jsem měl dobrý pocit z toho, že to bude super zážitek se super lidmi – a stal se z toho jeden velkej zážitek naplněný několika dalšími zážitky uvnitř. Nejzajímavějším tématem mi obecně přišlo to, jak je ochrana a obrana každého „hektárku“ lesa důležitá. Je to téma, o kterém začíná čím dál tím víc mluvit a určitě by bylo fajn tohle poselství šířit dál. Můj vztah k lesu se po této expedici mnohonásobně prohloubil a určitě se hodlám dál dovzdělávat a učit se novým věcem okolo tohoto odvětví.

Jiří: Začátkem srpna jsme se díky Sdružen Splav a jejich projektu Enklávy života vydali na naučnou výpravu do Estonska. Ačkoliv se jedná o zemi poměrně rovinatou až monotónní, návštěvy všemožných lesů a hvozdů současných i budoucích nás přesvědčily, že milovníkovi přírody má tato země přesto co nabídnout. Kde to šlo, přiložili jsme ruku k dílu a pomohli tak snad lepšímu rozvoji tamního lesohospodářství. Estonští organizátoři se nás ujali jako vlastních a i program vypilovali tak, že ať vlastník lesa, znalec v oboru i prostý lesní nadšenec si přišli na své a odjížděli plni dojmů. Brzy se s tímto projektem vydáme také do Polska a nakonec uvítáme tyto partnery my u nás. Připravit podobně bohatý program bude jistě náročné, ale věřím, že najdeme li lokalitu s výskytem Šikouška, můžeme je dokonce „trumfnout“.

 

 

2. 8. 2021 Online porada s partnery

Finální předodjezdová porada. Aktuální omezení v souvislosti v COVID-19.

19. 7. 2021 Online porada s partnery

Workshop, porada a seminář v Estonsku – praktické otázky (ubytování, strava, doprava…), účastníci, program.

30. 6. – 3. 7. 2021 Porada s partnery v Polsku

Dvoudenní setkaní parterů v Polsku – seznámení (poprvé naživo!), cíle projektu, změny v harmonogramu, výstupy, řízení projektu, aktivity v roce 2021, seznámení s polským pestrým lesem.

 

11. 6. 2021 Práce v terénu – les Dobřany

Celodenní pracovní setkání v pilotním lese Martina Exnera v Dobřanech. Čištění lesa, sbírání větví, pálení biouhlu, přednáška o benefitech a využití biouhlu. Děkujeme za účast!

 

 

9. 6. 2021 Online porada s partnery 

Porada v Polsku – účast, program, doprava.

12. 5. 2021 Online porada s partnery

Mapové aplikace, jejich fungování a udržitelnost. Potřebné informace o pilotních plochách, kompatibilita s kartami lesních pozemků.

21. 4. 2021 Online porada s partnery

Aktualizace termínu workshopu a porady v ČR. Průběžná zpráva a čerpání finančních prostředků projektu.

14. 4. 2021 Online porada s partnery

Příručka tvorbou pestrého lesa – struktura a konkrétní podoba jednotlivých kapitol, stupeň podrobnosti, překlady, jazykové mutace.

10. 4. 2021 Práce v terénu – les Skanzen Villa Nova Uhřínov

Celodenní pracovní setkání v pilotním lese Skanzenu Villa Nova v Uhřínove pod Deštnou – sázení olší a vrb, úklid lesa, rozjímání o lesním životě a poslední (?) sněhový dotek… Děkujeme za účast!

 

 

10. 3. a 24. 3. 2021 Online porada s partnery

Zrušení původního termínu workshopu a porady v České Republice, stanovení plánu B a C (květen a červenec), změna osnovy Průvodce tvorbou pestrého lesa, adjustace karet pilotních lesních pozemků.

8. 3. 2021 Práce v terénu – les Vršovka

Celodenní pracovní setkání v pilotním lese Vršovka – sázení stromků, vyrábění oplocenky, sbírání dřeva. Ale také opékání buřtů, plánování a povídání. Děkujeme všem účastníkům!

   

20. 1. 2021, 3. 2. 2021, 17. 2. 2021 Online porada s partnery

Intenzivní komunikace o dubnové poradě a workshopu v České Republice – doprava, program, pravidla vstupu cizincu do ČR, opatření a pohyb osob, účastníci atd.

11. 1. 2021 Porada týmu v Muzeu zimních sportů a řemesel v Deštném v Orlických horách.

Setkání celého týmu, plánování harmonogramu a aktivit na rok 2021 – lesní workshopy, mezinárodní porady, terénní průzkumy, pracovní setkání na pilotních plochách. Nástřel programu lesního workshopu v České republice. Představení zpracovaných částí Průvodce pestrého lesa, diskuze. Společné shlédnutí prezentací partnerů: Prezentace – Estonsko.pdf, Prezentace – Polsko.pdf

  

7. 1. a 20. 1. 2021 Online porada s partnery

Stanovení harmonogramu na rok 2021, určení přesných termínů lesních workshopů ve všech zemích a mezinárodních porad realizačního týmu. Návrh partnerů z Estonska na uspořádání lokálních diskuzí s odborníky na téma lesních a nelesních pozemků, jaké jsou možnosti práce s nimi, jaké jsou s tím spojené povinnosti a náležitosti a na téma různé přístupy k lesní tematice.

18. 12. 2020 Porada týmu v Rychnově nad Kněžnou

Předběžné plánování aktivit na rok 2021. Diskuze nad Průvodcem pestrého lesa a Kartami lesních pozemků.

2. 12. 2020 Online porada s partnery

Aktualizace činností, administrativní otázky.

4. 11. a 9. 11. 2020 Online porada s partnery

Finalizace podoby Karet lesních pozemků a jejich jazykové mutace. Doplnění karet fotodokumentací, mapou širších územních vztahů, mapkou – plánkem, historickými dokumenty.

21. 10. 2020 Online porada s partnery

Diskuze nad Průvodcem pestrého lesa a jeho převedením do podoby webové aplikace.

16. 10. 2020 Pracovní setkání nad Průvodcem pestrého lesa

Pokračování vytváření osnovy příručky. Po poradě s partnery změna přístupu a zaměření na výsledný stav lesních pozemků. Jaké varianty cílových lesů chceme v příručce mít? Vytváření matice výchozích a cílových stavů. Rozdělení jednotlivých částí a kapitol ke zpracování konkrétním osobám.

7. 10. 2020 Online porada s partnery

Diskuze nad osnovu Průvodce pestrého lesa. Rozbor jednotlivé části a jejich doplnění. Struktura. Návrh estonských partnerů zohlednit v osnově Ekosystémové služby a osnovu provazovat již v této fázi s webovou aplikací.

23. 9. 2020 Online porada s partnery

Představení prvního návrhu osnovy Průvodce pestrého lesa a první verze Lesní karty, která byla cvičně vyplněna v terénu, partnerům. Diskuze o pilotních pozemcích a možnostech uskutečnění zahajovací porady ještě v letošním roce. Administrativní otázky.

17. 9. 2020 Terénní průzkum v Dobřanech a třetí porada týmu

Návštěva a terénní průzkum pilotní lesní plochy v Dobřanech. Pasport současného stavu, rozhovor s majitelem o jeho přáních a vizích, zpětná vazba od odborníků. Představení návrhu osnovy příručky celému týmu, diskuze.

7. 9. 2020 Pracovní setkání nad Průvodcem pestrého lesa

Tvorba osnovy. Diskuze nad obsahem příručky, rozsahem, členění kapitol a harmonogramem prací.

24. 8. 2020 Online porada s partnery

Administrativní otázky a harmonogram.

6. 8. 2020 Online porada s partnery

Zahajovací porada s partnery. Seznámení se s týmy partnerů, sumarizace aktivit a výstupů projektu.

24. 7. 2020 Terénní průzkum v Uhřínově pod Deštnou a druhá porada týmu

Návštěva a terénní průzkum pilotní lesní plochy v Uhřínově. Rozhovor s majitelem o jeho přáních a vizích, zpětná vazba od odborníků. Diskuze nad aktivitami projektu.

4. 6. 2020 První porada týmu v Muzeu zimních sportů a řemesel v Deštném v Orlických horách

Představení tématu lesa, historie a vývoj lesní krajiny v Orlických horách a Podorlicku. Představení projektu, jeho aktivit a výstupů. Požadavky na jednotlivé role. Harmonogram a další kroky. Prezentace pilotních lesních pozemků.

12. 5. 2020 Zahajovací porada

Vytváření týmu, oslovení relevantních osob, administrativní otázky.