Implementace MAP IV

Implementace akčního plánu MAP IV

1. VZDĚLÁVÁNÍ V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ

 • 1.1 Podpora kompetencí pedagogů ve vzdělávání prostřednictvím nových témat a výzev budoucnosti, měnícího se světa
 • 1.2 Podpora žáků v odolnosti a aktivitě a rozvíjet kompetence k životu v měnícím se světě
 • 1.3 Podpora využití metod a forem výchovy ke globálnímu občanství a multikulturnímu vzdělávání
 • 1.4 Podpora zakotvení vzdělávání v místě a komunitě a spolupráce škol a zřizovatelů v provazování života školy a obce
 • 1.5 Posilování participace rodičů na odpovědnosti za vzdělávací procesy dětí a žáků
 • 1.6 Podpora demokratického rozhodování a občanského vzdělávání ve školách

2. KLIMA VE ŠKOLE PRO VZDĚLÁVÁNÍ VŠECH

 • 2.1 Podpora dostupnosti nástrojů a metod k eliminaci školního neúspěchu
 • 2.2 Osobnostní podpora pedagogů a rozvíjejícího prostředí škol a formativního hodnocení jako nástroje vzdělávání
 • 2.3 Podpora vývoje prostředí škol k zajištění dobrého klimatu vzdělávacího prostředí
 • 2.4 Rozvoj nástrojů podpory kompetencí školy k zajištění psychického zdraví a diagnostiky

3. VZDĚLÁVÁNÍ VE SPOLUPRÁCI VE ŠKOLE I REGIONU – KAŽDÁ ŠKOLA SE ROZVÍJÍ

 • 3.1 Podpora týmové spolupráce ve sborovně a strategie zaměřené na děti a žáky v uceleném prostředí pedagogické spolupráce
 • 3.2 Podpora strategického plánování ve školách a nastavování vize školy
 • 3.3 Podpora práce metodických center v regionu a růst učící se komunity pedagogů napříč regionem
 • 3.4 Podpora zlepšení komunikace a rozvoj kultury komunikace a komunikačních kompetencí škol
 • 3.5 Inspirace a nové trendy a zkušenosti pro lepší dopad na vzdělávání každého žáka

4. VZDĚLÁVÁNÍ V KOMPETENCÍCH PRO ŽIVOT – KROKY KE KOMPETENČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 • 4.1 Rozvoj kvality vzdělávání v digitálních kompetencích a logickém myšlení
 • 4.2 Rozšiřování diverzity metod a dopadu vzdělávání k podnikavosti a aktivního hledání životní cesty
 • 4.3 Rozvoj metod a způsobů vzdělávání s lepším reálným dopadem a nastavení odpovídající role pedagoga
 • 4.4 Rozvoj vzájemně se učících komunit pedagogů v inovativních a kreativních přístupech ke vzdělávání

  map prezentace