Evaluace SCLLD II.

Evaluační zpráva, která je výstupem mid-term evaluace realizace strategie CLLD MAS Sdružení SPLAV, bude zveřejněna až po ukončení milníku, předpokládáme po roce 2025.