INFRASTRUKTURA V LESÍCH

3. VÝZVA  uzavřena

2. VÝZVA  uzavřena

 

Dokumenty k fichi Lesnická infrastruktura

 

Plánovaná výzva:

  • rok 2018

Způsobilé výdaje:

  • výstavba, rekonstrukce a oprava lesních cest včetně souvisejících objektů a technického vybavení (mostky, propustky, brody)
  • nezbytné vyvolané investice (přeložky inženýrských sítí atd.)
  • projekční a průzkumné práce
  • nákup pozemku
  • ! Způsobilé jsou pouze lesní cesty kategorie 1L a 2L, les a infrastruktura musí být zdarma přístupná veřejnosti !

Příjemce:

  • fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích a držitelé lesů

Míra podpory:

  • 90%

Výše způsobilých výdajů:

  • min. 50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč

Podrobně:

Text fiche: