Rubriky
Novinky

Přehled akcí v červnu, červenci a srpnu 2024

Připravili jsme pro vás přehled akcí, které naše MAS pořádá v rámci několika projektů: program červen-srpen 2024

Je to souhrnný přehled, pokud budete mít o některou z akcí zájem, najdete podrobnější informace na jednotlivých letácích na našem webu a fb, nebo se můžete přímo obrátit na uvedenou kontaktní osobu.

Budeme moc rádi, když se s vámi na připravených výletech, přednáškách, besedách, oslavách, dílnách i vycházkách setkáme!

 

Rubriky
Novinky

Hledáme průvodce plánováním a rozvojem škol v MAP IV

V tomto okénku Vám chceme říci, že součástí projektu MAP4 je i příprava tzv. průvodců plánováním a rozvojem škol a posléze jejich vyslání do terénu.

O koho vlastně půjde?
Prozatím budou průvodci školního prostředí nějakým způsobem znalí lidé, pocházející z pedagogického, neziskového nebo strategického obzoru, neměli by mít osobně souvislost se školami, které budou mít v portfoliu (na základě vzájemné dohody školy a MAP), ale neměli by být zdaleka. Budou pracovat od konce roku 2024 (po vyškolení) do konce roku 2025, prozatím na DPP.

Co takový průvodce bude dělat?
Průvodce bude využit školou natolik, nakolik si jeho činnost „odebere“. My z MAP průvodce pověříme sběrem záměrů, dat, impulsů, potřeb a poskytneme mu plnou přípravu na to, být průvodcem plánování a hledání rozvojového plánu a vize škol a nebo už jen jejich plnění. Bude postupně dělat i další kroky ke zlepšování školy (komunikační audit, podpora spolupráce pedagogů, …) a k tomu bude mít potřebné informace.

Jak se jím stát?
Stačí se přihlásit na inzerát. Vypsali jsme do něj vše, co jsme z pojetí průvodce a kontaktní osoby MAP načerpali jinde a uznali za vhodné. Ale nemusíte se bát, proběhne i příprava.

Inzerát je zde.

Co by se mělo změnit?
Měli bychom založit trvalejší podporu a propojku mezi MAP jako regionální hladinou a školami, propojit více strategie a vize škol s vizí MAP, na které se mnozí aktivně podílejí. Měli bychom umět „doručit“ potřebné práce stálým kontaktem se školami a podporou tvorby jednoduchého plánu rozvoje. Spíše tedy kroky k jeho naplnění, s podporou MAP4, a doufejme i MAP5 do roku 2027. A třeba najdeme udržitelné fungování i dále.

Rubriky
Novinky

Charitativní akce 15.6. Letem světem s Filipem

Přijďte 15.6. od 9 – 17 hod do Komunitního centra v Záměli podpořit benefiční akci pro 13letého Filipa Sršně z Kostelce nad Orlicí, který se narodil s dětskou mozkovou obrnou.

Na co se můžete těšit?
– Dopolední běžecký závod
9.30 Start dětského závodu (2,3km)
10.00 Start hlavního závodu (4,7km)
Předběžné přihlášky k závodu zde
Startovné 50 Kč
– Prodej mezinárodních dezertů, grilovaných klobás a dalších dobrot
– Odpolední blok cestovatelských přednášek (11.45 – 18.30)
Hudební skupina @The EnglishMen od 14.30 do 15.30
– Aktivity pro děti a ukázky první zdravotnické pomoci
Filipa můžete podpořit dobrovolnou částkou. Vybrané peníze poslouží na nákup nového invalidního vozíku.
Akci pořádá Zájmová skupina mladých při Sdružení SPLAV.
Kontakt: Natálie Sršňová
tel. 601 103 226, natalie.pugo1@gmail.com

Komunitní centrum Záměl, Záměl 51

Odkaz na akci na facebooku

Letem světem s Filipem
Rubriky
Upozornění

Vybrali jsme projekty na Veřejná prostranství a Cestovní ruch z IROP

Do našich výzev na předkládání žádostí o dotaci z integrovaného regionálnío operačního programu jsme přijali celkem 6 projektových záměrů a všechny tyto projekty prošly kladně procesem hodnocení na MAS. Seznam vybraných projektů naleznete zde.

Rubriky
Novinky

Nová výroční zpráva za rok 2023

Zveřejnili jsme novou výroční zprávu za rok 2023.

Najdete ji v dokumentech.

Rubriky
Upozornění

Do výzev IROP na Cestovní ruch a Veřejná prostranství jsme přijali následující projektové záměry

Seznam přijatých projektových záměrů na rozvoj udržitelného cestovního ruchu uvádíme ZDE.
Seznam přijatých projektových záměrů na budování a revitalizaci veřejných prostranství uvádíme ZDE.

Rubriky
Novinky

Přehled akcí v květnu 2024

Připravili jsme pro vás přehled akcí, které naše MAS pořádá v rámci několika projektů: program květen 2024

Je to souhrnný přehled, pokud budete mít o některou z akcí zájem, najdete podrobnější informace na jednotlivých letácích na našem webu a fb, nebo se můžete přímo obrátit na uvedenou kontaktní osobu.

Budeme moc rádi, když se s vámi na připravených výletech, přednáškách, besedách, oslavách, dílnách i vycházkách setkáme!

oheň

Rubriky
Novinky

Začíná festival JEDEN SVĚT v Rychnově

9. – 12. 4. pořádáme v Rychnově n. Kn. a Rokytnici v Orl. h. MFF Jeden svět 2024, festival filmů o lidských právech. Zveme všechny na filmy pro veřejnost 10.-11.4. do rychnovského Kina. Program naleznete zde. Vstupné 70-100 Kč. Část výtěžku poputuje místnímu Domácímu hospici Setkání.

Rubriky
Upozornění

Zveřejňujeme seznam vybraných žádostí o dotaci 8. výzvy PR PRV

Zveřejňujeme seznam vybraných žádostí o dotaci 8. výzvy PR PRV – viz tabulka.
Seznam vybraných a nevybraných ŽOD 8. výzva PR PRV

Rubriky
Novinky

Pozvánka pro amatérské výtvarníky

  • 5.4.2024, 15.00-20.00 Kurz kreslení s Eliškou – Ateriér
  • 3.5. 2024, 15.00-19.00 Kurz malování s Eliškou – Plenér

Akce jsou pořádány v rámci projektu Komunitní aktivity I. zde.

Vstupné a účast je zdarma, prosíme o přihlášení na katerina@sdruzenisplav.cz. Těšíme se na vás!