Rubriky
Novinky

Festival Jeden svět zpátky v Rychnově

Festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět se v Rychnově zúčastnilo přes 600 žáků a studentů z regionu. Vybrané dokumentární filmy z minulých ročníků jsou k vidění na portálu JSNS.cz

Děkujeme všem zúčastněným školám! A také městu Rychnov n.K. za poskytnutí sníženého pronájmu kina. Festival jsme spolupořádali se spolkem Spousti z Ústí n. O.. Výtěžek ze vstupného poputuje po uhrazení nákladů humanitární organizaci Člověk v tísni a rodině malé Viktorky z Dolní Dobrouče na úhradu nákladů spojených s jejím neurologickým onemocněním.

Rubriky
Novinky

Připravujeme vyhlášení 1. výzev IROP

Na přelom dubna/května 2023 připravujeme vyhlášení prvních výzev IROP prostřednictvím MAS v novém programovém období 2022-2029. Úvodními výzvami, které na jaře chystáme otevřít, budou opatření Doprava a Sociální služby. Výzva k dopravě je určena především obcím a jejich zástupcům, do výzvy sociálních služeb se mohou hlásit organizace, které sociální služby zřizují. Budeme rádi, když informace o obou výzvách rozšíříte potenciálním žadatelům.
Více informací, zejména specifická pravidla obou výzev, najdete na stránkách https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/temata/clld.
Další výzvy na ostatní opatření budou následovat na podzim.

Rubriky
Novinky

Jeden svět v Rychnově n. Kn.

Festival dokumentárních filmů pro žáky a studenty

28.-30.3.2023 KINO RYCHNOV N. KN.

https://www.jedensvet.cz/
Ve dnech 28. – 30. března zveme vás a vaše žáky na festival dokumentárních filmů JEDEN SVĚT do rychnovského Společenského centra – kina. Festival se koná po celé České republice a platí za největší festival dokumentárních filmů o lidských právech na světě. V Rychnově se koná po několikaleté odmlce. Rádi bychom s vámi navázali spolupráci a festival každoročně v Rychnově uváděli.

Letos jsou připraveny ke shlédnutí tyto filmy:

Každou filmovou projekci uvede vždy moderátor v 15 minutách a také po skončení filmu proběhne zhruba 20 minutová reflexe s žáky, s sebou si odnesete materiály k možné další práci v hodině.

Vstupné činí 50 Kč na žáka:

 • 30 % ze vstupného směřuje organizátorovi Člověk v tísni na jeho aktivity,
 • 70 % po úhradě nákladů (sál, filmy, materiály pro školy) se výtěžek vstupného věnuje na dobrou věc: PODPORUJEME, letos rodině malé Viktorky z Dolní Dobrouče.

Místa pro žáky poptávejte prosím obratem zde.

Rubriky
Novinky

Nová výroční zpráva za rok 2022

Zveřejnili jsme novou výroční zprávu za rok 2022.

Najdete ji v dokumentech.

Rubriky
Nezařazené

Nová výroční zpráva za rok 2022

Zveřejnili jsme novou výroční zprávu za rok 2022.

Podívejte se do dokumentů.

Rubriky
Upozornění

Konference již zítra 9.3.23

Již zítra začíná konference našeho projektu Euhrenet na téma Rovnost mužů a žen a posilování role žen na místní úrovni z pohledu lidských práv – > sledujte náš web nebo Facebook.

Rubriky
Novinky

Jak se poprat s energetickou krizí ve správě školních budov?

Zveme zřizovatele škol ORP Rychnov n. Kn. na společné setkámí ve čtvrtek 16.3.2023 od 9h, jehož předmětem bude debata na téma:

 • sdílení zkušeností s řešením nárůstu provozních nákladů škol a rozpočty škol
 • jak se poprat s energetickou krizí ve správě školních budov?
 • výměna zkušeností s dotacemi

Setkání proběhne ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Rychnově n. Kn. v druhém patře, číslo dveří 208. Účast, prosím potvrďte emailem na vendula@sdruzensplav.cz, nebo přihlášením zde.

OP-Elektrarny-opatovice-15092022-800x445

Rubriky
Novinky

Zveme vás na otevřenou pracovní skupinu na téma využití digitálních technologií

Přijďte 9.3.2023 od 14 h na otevřenou pracovní skupinu pro rozvoj čtenářské gramotnosti, kde přestaví Mgr. Kateřina Prachařová, ředitelka ZŠ a MŠ Potštejn, téma využití digitálních technologií (nejen) ve výuce českého jazyka:

  • ukázky, inspirace, kde  čerpat (dle vašeho zájmu)
  • tablety a mobily ve výuce
  • použití QR kódů, Canva, Kahoot!, Quizlet a další
  • robotické pomůcky – Ozobot, Blue-Bot, Codey rock a další

Účast potvrďte zde

Pozvánka PS ČG_23_03_09

Všechny akce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání najdete zdeDIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE V ČJ

Rubriky
Novinky

Prima klima ve třídě

Nabídku pomůcek k zapůjčení do škol pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti jsme rozšířili o Prima klima.

Hra Prima klima je určená pro pedagogy. Je to soubor 58 inspirativních aktivit do třídnických hodin k podpoře vlídné atmosféry v kolektivu. Cílem aktivit je posílit pozitivní vazby mezi spolužáky, podpořit jejich vzájemnou komunikaci, předcházet nežádoucím projevům chování a rozvíjet emoční inteligenci.

Hra obsahuje motivační aktivity rozdělené na 3 oblasti: komunikace, vzájemná interakce a podpora. Učitel vybírá aktivity dle časových možností a prostoru.

Všechny pomůcky z půjčení najdete ZDE včetně kontaktu a rádi vám je zapůjčíme zdarma na dobu potřebnou k vyzkoušení.

Rubriky
Novinky Upozornění

Vyhlašujeme 7. výzvu PR PRV

Dne 27.2.2023 otevíráme 7. výzvu Programového rámce Programu rozvoje venkova.

V rámci této výzvy otevíráme Fiche:

 • F9 Zemědělské podniky
 • F12 Nezemědělské podnikání
 • F26 Obnova venkovských obcí:
  • čl.20a) Veřejná prostranství v obcích ,
  • čl. 20c) Hasičské zbrojnice a
  • čl. 20f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Celková alokace na výzvu je 7 766 279 Kč.

Více informací najdete v otevřených výzvách PRV.

Zveme vás na školení:

Vaši účast potvrďte do 24.2.2023 na mail renata@sdruzenisplav.cz