Členství

JAK SE STÁT ČLENEM MAS SDRUŽENÍ SPLAV:

Vyplňte přihlášku a pověření/čestné prohlášení a zašlete podepsané dokumenty na email katerina@sdruzenisplav.cz nebo je doručte do kanceláře MAS Sdružení SPLAV.

Členství ve Sdružení SPLAV:

  • pravidelné informace na Váš email o chystaných výzvách
  • informace o chystaných společenských akcích na Váš email
  • možnost přednostní účasti na projektech Sdružení SPLAV, z.s.
  • účast v orgánech Sdružení SPLAV, z.s.
  • členský poplatek:
  • Obce, Dobrovolné svazky obcí a právnické osoby podnikající – 5 000 Kč/rok
  • Fyzické osoby podnikající – 2 000 Kč/rok
  • Fyzické osoby nepodnikající a neziskové organizace – 1 500 Kč/rok.
  • členské příspěvky – informace pro členy.pdf

Dokumenty k vyplnění: