Projekt MAP III.

MAP jako partnerství všech, kterým jde o kvalitní vzdělávání

Projekt:

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Rychnovsku III s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022914
je podpořen z OP VVV ze zdrojů EU a SR ČR dotací ve výši 2.697.774, 80 Kč.
Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Rychnovsku III
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022914
Realizace projektu: 1.3.2022 – 30.11.2023

LOGO MŠMT EU

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Rychnovsku se zaměřuje na vybudování široké platformy pro komunikaci a navazování partnerství v území podle principů komunitně řízeného plánování.

Našim hlavním cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb.

Pořádáme:

 • diskutujeme v pracovních skupinách, u kulatého stolu,
 • pořádáme exkurze za příklady dobré praxe,
 • realizujeme konkrétní společné aktivity škol, společné projekty pro rozvoj vzdělávání,
 • přibližujeme moderní témata, která hýbou světem vzdělávání a připravují na život;
 • vytváříme prostředí pro vzájemné i objevné okamžiky inspirace a provazování souvislostí.

Akce MAP III

Pracovní skupiny

Řídící výbor

Lídři tématu

Dokumenty

Co přináší MAP?

Dětem a žákům:
 • motivující, bezpečné, podporující a komunikující prostředí ve školách i mimo školy pro učení se, rozvoj osobnosti a rozvoj osobního potenciálu každého dítěte a žáka.
Rodičům:
 • více informací o příležitostech pro rozvoj dětí nejen ve škole, ale i mimo školu;
 • možnost podpořit školu a větší zapojení do života školy;
 • rozvoj kvalitního kariérového poradenství ve školách, které je nezbytným předpokladem pro správné směřování další vzdělávací dráhy žáka;
 • platformu pro otevřenou komunikaci.
Ředitelům a učitelům:
 • příležitosti pro setkávání ředitelů/učitelů k vzájemným konzultacím, výměně zkušeností a spolupráci;
 • rozvoj spolupráce s rodiči a zapojení rodičů do života školy, podpora škol rodiči.
Zřizovatelům:
 • možnost navázání a rozvoje spolupráce zřizovatelů na území MAP;
 • příležitosti pro výměnu zkušeností, možnost vytváření společných postupů a metodik pro řízení škol;
 • možnost využití dat a informací z MAP pro střednědobé plánování v oblasti vzdělávání (např. financování škol).