PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

Opatření  podporuje realizaci následujících aktivit v celém území MAS:

    1. činnosti zamezující vodní erozi (opatření proti plošnému a soustředěnému odtoku, stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku, preventivní opatření),
    2. činnosti zamezující větrné erozi (obnova či zakládání větrolamů).

Dokumenty k opatření Protierozní opatření

 

1. VÝZVA  uzavřena