LIKVIDACE INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN

Opatření podporuje likvidaci a omezování výskytu vybraných invazních druhů rostlin (bolševník velkolepý a druhy rodu křídlatka) na území CHKO Orlické hory. Jedná se o následující aktivity:

    1. eradikace, popř. regulace invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého včetně mapování a monitoringu a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů,
    2. obnova stanovišť po eradikaci – osev, výsadba autochtonních druhů dřevin,
    3. osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů.

 

Dokumenty k opatření Likvidace invazních druhů rostlin

 

1. VÝZVA  uzavřena

 

Podporované aktivity:

  1. Eradikace (vymícení), popř. regulace invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého (sečení, výřez, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu  a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů
  2. Obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba autochtonních druhů dřevin) – pouze v odůvodněných případech, kdy je obnova nezbytná pro zamezení znovuuchycení invazních druhů,