Carpatian Woodcraft Centre

NÁZEV PROJEKTU:

  • CARPATIAN WOODCRAFT CENTRE (ATON)
  • KARPATSKÉ CENTRUM WOODCRAFTU (KWC)logo-KCW

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:

  • Program: ERASMUS+, KA2
  • Trvání projektu: 01/2022 – 01/2023
  • Žadatel: Legend Foto (Slovensko)
  • Partneři: Sdružení SPLAV, z.s., Jovo-Kep Egyesulet (Maďarsko), Societatea Carpatina Ardeleana – Satu Mare (Rumunsko)
  • Kontaktní osoba: Kateřina Holmová, Kristina Garrido

logo eu erasmusCílem projektu je zlepšit kvalitu neformálního vzdělávání dospělých v podmínkách střední Evropy.

Ve dnech 2.1.2022 až 2.1.2023 jsme se se třemi evropskými partnerskými organizacemi zapojili do projektu Carpathian Woodcraft Centre (KCW), který získal finanční podporu z programu ERASMUS. Tématem projektu byl neformální zájmové vzdělávání mládeže a dospělých v oblasti zálesáckých dovedností a jeho  cílem bylo zmapovat organizace poskytující tento typ vzdělávání v našich regionech,  přizvat je k výměně zkušeností a vytvořit z nich mezinárodní síť  k předávání  pozvánek, programů, sdílení aktivit a informací.  Byla tak založena síť ATON (Adult Training Opportunities Network), která na základě dobrovolnosti sdružuje zájemce o sdílení informací na téma táboření, pobyt v přírodě, přežití a podobně.

Prvními sdílenými dokumenty jsou výstupy projektu KCW. Jedná se o soubor 24 několikahodinových až několikadenních programů, které partneři projektu v rámci projektu sestavili, vyzkoušeli a upravili tak, aby je mohli využít různí zájemci – jednotlivci i organizace. Vždy je uveden seznam potřebných pomůcek, postup prací, časový rozsah i vhodný počet účastníků.
Budeme rádi, když naše programy využijete, sdělíte nám své poznatky a zapojíte se do výměny zkušeností členů sítě ATON“

PODROBNOSTI PROJEKTU

AKTIVITY PROJEKTU