Aktivity

Projekt byl zaměřen na podporu osob ohrožených sociálním vyloučením, a to prostřednictvím zahradní terapie.
Byla zpracována odborná metodika k využití zahradní terapie pro osoby s mentálním a tělesným postižením, osoby s duševním onemocněním, osoby s celou škálou dalších diagnóz i pro osoby, které jsou zapojeny do péče o nemocné.
Metodika byla ověřena v praxi skupinou 10 osob z cílových skupin a po dokončení představena, vysvětlena a předána odborné i laické veřejnosti k využití.