Řídící výbor MAP IV

Nad procesem místního akčního plánování rozvoje vzdělávání stojí v nejvyšší úrovni Řídicí výbor MAP a kroky postupu jsou dány schvalováním a iniciativou právě Řídicího výboru. V něm jsou zastoupeni zástupci ze všech zasahujících cílových skupin a organizací a to jednak povinných v rámci projektu a jednak zastoupených v partnerství MAP zakotveném v Memorandu o spolupráci.

ŘV se při své práci řídí dokumenty, které postupně v partnerství vznikly a definují udržitelnost, mechanismy, role a vztahy k partnerům Memoranda. Jedná se o Statut a Jednací řád.

Aktuální složení Řídicího výboru MAP:

POVINNÍ ZÁSTUPCI V MAPJméno a příjmení
zástupce realizátora projektu MAPMgr. Petr Kulíšek
zástupce Královéhradeckého kraje a KAPIng. Dominik Žitný
Mgr. Iveta Karousová – náhradnice
zástupci zřizovatelů školJana Drejslová
Bc. Vlastimil Zachoval
Josef Novotný
zástupci obcí, které nezřizují školu
zástupce ORP
Bc. Josef Šimerda
vedení škol, výborní učitelé, zástupci ze školních družin (platí pro ZŠ)Mgr. Martin Vrkoslav
Mgr. Simoin Schwab
Mgr. Luboš Klapal
Ivana Hlaváčková
Mgr. Kamila Zemanová
Mgr. Pavlína Školniková
zástupci organizací neformálního a zájmového vzděláváníMartin Vlasák
Jiří Vrba – náhradník
Filip Neupauer
Kateřina Kosová
zástupci ZUŠMgr. Kamila Hájková
zástupce KAP – viz výše
zástupce CP SRPMarkéta Cejnarová
zástupce MAS působících na území MAPIng. arch. Kateřina Holmová
zástupce mikroregionů na území MAPIng. Jan Hostinský
další zástupci dle návrhu dalších členů Řídícího výboruIng. Václava Volfová
Eva Buňatová-náhradnice

Předsedou Řídícího výboru je Mgr. Luboš Klapal, ředitel ZŠ Solnice.

Setkání Řídícího výboru:

  • Termín: 6.2.2024 v 14:30, Místo setkání: ZŠ Javornická, sborovna 1. patro,  Rychnov n. Kn.