OPŽP 2013-20

PROGRAMOVÝ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (PR OPŽP)

MAS bude realizovat opatření na podporu CLLD prostřednictvím prioritní osy 4 a jejich specifických cílů 4.2. Posílit biodiverzitu, 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny a nově i 4.4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.

Pokud zvažujete realizovat aktivity OPŽP prostřednictvím naší MAS, budeme rádi, když se nám co nejdříve ozvete.

12.4.2018 proběhlo školení Agentury ochrany přírody a krajiny k opatřením OPŽP. Prezentace ze školení je součástí přiložených dokumentů.

1. výzvy, které budou směřovány do území CHKO Orlické hory (Likvidace invazních druhů rostlin a Výsadby dřevin mimo les), se chystáme vyhlásit již letos v září. Další výzvy, které se už budou týkat celého území MAS, by měly následovat ještě do konce roku 2018.

Dne 17.4.2019 proběhlo v kanceláři MAS Sdružení SPLAV školení pro žadatele ke třem nově vyhlášeným výzvám. Nové

Prezentace školení.ppt

CHCI DOTACI

OBECNÉ DOKUMENTY OPŽP

OPATŘENÍ PROGRAMOVÉHO RÁMCE OPŽP

HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

 

Vyhlášena výzva do programového rámce Zlepšení a ochrana životního prostředí:
výzva uzavřena

 Operační program Životní prostředí (PR OPŽP)  

Vyhlášena výzva do programového rámce Zlepšení a ochrana životního prostředí:
výzva uzavřena

Operační program Životní prostředí (PR OPŽP)