Zahradní terapie

Co je to zahradní terapie?

Zahradní terapie je inovativní terapeutická metoda, založená na práci s rostlinami a na dalších aktivitách s rostlinami spojenými, přímo v přírodě, na zahradě. Má pozitivní vliv na duševní zdraví a fyzickou kondici každého jedince i na sociální vazby. Pomáhá lidem relaxovat, překonávat životní změny, léčit se, navazovat nové kontakty v bezpečném prostředí zahrady.
Sdružení SPLAV se zabývá zahradní terapií již od roku 2013 a je členem výboru Asociace zahradní terapie, která vznikla v České republice v dubnu 2019 http://www.asociacezt.cz/.

V rámci zahradně terapeutických programů se klienti seznámí s přírodní zahradou, budou ji prožívat všemi smysly. Podle jejich potřeb, možností a zájmů se mohou například seznámit s principy přírodního zahradničení, prozkoumat půdu a kompost, poznat koloběh živin, vody a energie v přírodní zahradě. Seznámí se s různými zahradními rostlinami a živočichy. Naučí se poznávat a pěstovat zeleninu, ovoce i bylinky. Zahradu mohou prozkoumávat a poznávat v různých ročních obdobích. Rostliny budou moci pozorovat od semínka až po sklizeň a zpracování úrody. Zažijí uspokojení a radost z vlastní práce, Odměnou jim budou vlastní výpěstky, například ovoce, zelenina nebo krásné květiny. V případě nepříznivého počasí pro Vás připravíme program ve vnitřních prostorech.

Jaké může mít zahradní terapie účinky?

Při terapeutických programech na zahradě přirozeně dochází k procvičování hrubé a jemné motoriky, protahování a posilování celého těla, rozšiřují se sociální kontakty, vzájemná komunikace, motivace k týmové práci, orientace v prostoru a podobně.
Tento kontakt s přírodou může pozitivně ovlivňovat kognitivní, fyzické i psychické a sociální funkce, pracovní aktivity i proces poznávání a rozšiřování vědomostí jedinců s nejrůznějšími hendikepy. Klienti díky zahradní terapii mohou začít vnímat své ruce jako nástroj změny ve vztahu k vlastnímu životu, vnímat své pocity, objevovat a učit se dělat změny.

Zahradní terapie v praxi – 20 námětů zahradně-terapeutických aktivit
(metodika ke stažení)

V rámci projektu „Zahradní terapie v praxi“ jsme zpracovali publikaci, která slouží k představení metodiky a souboru doporučených aktivit (modulů) zahradní terapie. Modulů bylo podrobně zpracováno a otestováno celkem 20 a pokrývají široké spektrum zahradnických témat. Každý modul obsahuje nosné téma a možné účinky, které konkrétní činnost u klientů může vyvolat. Dále je doporučeno roční období, vhodné prostředí a je stanovena časová náročnost aktivity. V úvodu jsou vždy uvedeny informace k tématu pro lektora a příklady otázek k úvodní motivaci. Pak je popsán postup a nakonec jsou uvedeny naše zkušenosti s realizací daného modulu a hlavní přínosy v oblasti fyziologické, kognitivní, psychicko-emocionální a sociální. Věříme, že vám naše tipy a návody přijdou užitečné a využijete je při práci s vašimi klienty při realizaci zahradní terapie. S dotazy, postřehy a zpětnou vazbou se můžete ozvat na: petra@sdruzenisplav.cz
Zpracované texty jsou v majetku Sdružení SPLAV, prosíme o jejich využívaní s uvedením zdroje.

Ke stažení: Zahradní terapie v praxi – 20 námětů zahradně-terapeutických aktivit