OP TAK 2021-27

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období  2021-2027

Nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je přímým nástupcem končícího Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Připravované výzvy

Otevřené výzvy

Uzavřené výzvy