New Initiatives and Co-operation for Local Economies

NÁZEV PROJEKTU:

  • New Initiatives and Co-operation for Local Economies (NICOLE)
  • Nové iniciativy a spolupráce pro místní ekonomiku

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:

  • Program: ERSAMUS+, KA2
  • Trvání projektu: 12/2020 – 12/2022
  • Žadatel: Legend Foto (Slovensko)
  • Partneři: Obec Spišsky Hrhov (Slovensko), Sdružení SPLAV, z.s., Pirkan Helmi ry (Finsko), HumaCapiAc (Itálie), Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület (Maďarsko), Lääne-Harju Koostöökogu (Estonsko)
  • Kontaktní osoba: Kateřina Holmová, Kristina Garrido

Projekt je zaměřen na podporu znalostí k přípravě strategií a aktivit obcí v oblasti jejich rozvoje a také sdílení dobré praxe mezi partnerskými organizacemi různých evropských zemí.

AKTIVITY

PODROBNOSTI PROJEKTU

FOTOGALERIE:

  • workshop Estonsko jaro 2022
  • workshop Finsko podzim 2022
  • workshop Slovensko podzim 2022