Aktivity

V období 1.2.2020 až 30.11.2022 jsme společně s pěti partnerskými organizacemi z pěti zemí EU připravili projekt Carpathian Network of Light (CANLI) a získali na něj finanční prostředky z programu ERASMUS.  Tématem projektu bylo dobrovolnictví a zmapování a výměna úspěšných příkladů drobných dobrovolnických aktivit mládeže i dospělých.

V rámci řady workshopů a setkání ve všech partnerských zemích poznali účastníci (zástupci partnerských organizací projektu a zástupci dobrovolnických organizací i jednotlivci) mnoho příkladů a ukázek dobrovolnické činnosti z nejrůznějších oborů – úpravu zastávky veřejné dopravy, opravu kapličky, sestavení příručky s radami pro azylanty, čtení seniorům apod.

Z nich byl sestaven sborník 45 námětů dobrovolnických aktivit, který byl v každé zemi veřejně prezentován a propagován a předán k volné inspiraci.  Na území Rychnovska se jeho využití ujala skupina mladých lidí. Svou aktivitu chtějí zaměřit například na přemístění Mariánského sloupu z nevhodného stanoviště či na spolupráci s Pobytovým střediskem pro žadatele o azyl v „uvádění“ jejich mladých klientů do místních mládežnických komunit.

Budeme rádi, když naše náměty využijete !