Projekt MAP I.

První projekt na podporu místního akčního plánování vymezil první strategický dokument a nastínil cesty k rozvoji a spolupráci.

Projekt:

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 je podpořen z OP VVV ze zdrojů EU a SR ČR.

  • Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou
  • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331
  • Realizace projektu: 2016 – 28.2.2018

LOGO MŠMT EU

AKCE MAP I.

KDO TVOŘÍ MAP