NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH

2. VÝZVA  uzavřena

 

Dokumenty k fichi Neproduktivní investice v lesích

 

Plánovaná výzva:

 • rok 2017

Způsobilé výdaje:

 • opatření k posílení rekreační funkce lesa
  • značení
  • výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do š. 2 m
  • značení významných přírodních prvků
  • výstavba herních a naučných prvků a fitness prvků
  • odpočinková stanoviště
  • tabule
  • závory
 • ! Projekt nelze realizovat na pozemku ZCHÚ a Natura 2000 !

Příjemce:

 • vlastník, nájemce, pachtýř ne vypůjčitel pozemku určeného k plnění funkce lesa (PUPFL)

Míra podpory:

 • 100%

Výše způsobilých výdajů:

 • min. 50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč

Podrobně:

Text fiche: