Kontrolní výbor

  • Petra Králíčková (Obec Libel) – veřejný sektor
  • Miroslava Reinberg Dvořáková (ZŠ a MŠ Javornice) – soukromý sektor – neziskové organizace
  • Petr Mareš (Orlicko, a.s.) – soukromý sektor – podnikatelé
  • Předseda kontrolního výboru: Petra Králíčková (Obec Libel) – veřejný sektor

Funkční období 1. 3. 2022– 28. 2. 2026

Zápisy (zprávy) kontrolního výboru