OP VVV – Šablony

V programovém období 2014 – 2020 naše místní akční skupina vykonává tzv. animaci škol a školských zařízení pro OP VVV. Tato činnost je financována prostřednictvím SC 4.2 Integrovaného regionálního operačního programu.

Všem mateřským, základním a středním školám nacházejících se v našem území rádi poskytneme konzultace a metodickou pomoc ZDARMA formou individuálních setkání ohledně:

  • Výběru vhodné šablony, školení pro žadatele/příjemce
  • Zpracování žádosti, zpráv o realizaci projektu
  • Zadávání dat do monitorovacího systému
  • Vypořádání připomínek k postupu škol ze strany MŠMT
  • Kontroly na místě, ukončení projektu a přípravu závěrečné zprávy

Těšíme se na spolupráci.