KRÁTKÉ ŘETĚZCE

3. VÝZVA  uzavřena

2. VÝZVA  uzavřena

 

Dokumenty k fichi Krátké řetězce

 

Plánované výzvy:

  • rok 2017 a 2021

Způsobilé výdaje:

  • náklady na vznik a koordinaci spolupráce – studie proveditelnosti, podnikatelský plán, vypracování lesních hospodářských plánů
  • přímé náklady na konkrétní projekty – společné investice (zemědělské stroje, stroje pro zpracování zemědělských a nezemědělských produktů, investice související se skladováním, lesnické stroje)
  • ! Dotaci nelze poskytnou na aktivity, které již probíhají. Majetek nabytý v rámci dotace musí být vložen do společnosti.

Příjemce:

  • uskupení minimálně dvou subjektů (zemědělský podnikatel, výrobce potravin, subjekt hospodařící v lesích), které se sdruží do společnosti (dle §2716 a násl. NOZ)

Míra podpory:

  • 25% velké podniky, 35% střední podniky, 45% malé podniky. Míra dotace se určuje podle největšího podniku ze spolupracujících subjektů

Výše způsobilých výdajů:

  • min. 50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč

Podrobně:

Text fiche: