Přehled a potřebná dokumentace

Dne 22.2.2018 byla vyhlášena výzva pro projekt Šablony II. Více na https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm

Info k DOTAZNÍKU ONLINE – http://www.msmt.cz/mladez/informace-k-dotaznikovemu-setreni-v-pripravovane-vyzve

Přímý odkaz na dotazník https://sberdat.uiv.cz/login

Odkaz ke Kalkulačce vzdálenosti: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs

Přehled všech šablon: Přehled všech šablon.pdf

Pro školy, které již čerpají projekt I, se dotazník otevře přesně 1/2 roku před ukončením projektu. Po jeho vyplnění bude možné zažádat o nové Šablony II.

Prezentace k Šablonám II. Sablony2.pptx

Jednotlivé šablony pro:

Dokládání příloh k šablonám:

Dokládají se a jsou vydané dle příslušné šablony.

Navíc při kontrole na místě (nedokládá se do systému):

Šablona Odborně zaměřená setkávání s rodiči – prezenční listina ze setkání; podklady externího odborníka – prezentace, články; letáky)