Chci dotaci

KROK 1. Podívám se na obecné podmínky pro žadatele a zjistím, jaká je strategie MAS
Obecné podmínky pro žadatele
 • projekt musí být realizován na území MAS: Územní působnost
 • vhodní žadatelé: dle fiche
 • podpora projektu (míra dotace): 25 – 100% dle fiche a žadatele 
 • uznatelné náklady: min. 50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč dle výzvy
 • způsob financování: ex-post
 • délka realizace projektu: max. 24 měsíců dle výzvy
 • Dokumenty k výzvám
KROK 2. Vyberu jednu z 9 fichí  SCLLD MAS vhodnou pro můj projekt:
 • Zemědělské vzdělávání, Zemědělské podniky, Zemědělské produkty, Lesnická infrastruktura, Nezemědělské podnikání, Neproduktivní investice v lesích, Technika pro lesní hospodářství, Krátké řetězce, Obnova venkovských obcí
KROK 3. Nastuduji pravidla a připravím svůj záměr
 • podrobnosti u mého vybraného opatření – kliknu na své opatření
KROK 4. Konzultuji projekt s MAS  Nové!
 • účastním se aktuálního školení pro žadatele
 • konzultuji projekt v kanceláři MAS, kontaktní osoba: Renata Horáková, renata@sdruzenisplav.cz, +420 733 772 076
KROK 5. Sleduji, kdy je otevřená výzva, ve které je i mnou vybraná fiche a včas podám projekt
KROK 6. Spolupracuji s MAS při  administraci mého projektu