ZAMĚSTNANOST

Téma zaměstnanosti je dlouhodobým zájmem MAS, který doposud realizovala pouze vlastními projekty. V rámci programového rámce Zaměstnanost a sociální stabilita bude podporovat především neinvestiční záměry jiných subjektů zaměřené na vytváření, udržení a zpřístupnění trvalých pracovních míst pro znevýhodněné občany.

Název opatření OPZ:

 • Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti

1. VÝZVA uzavřena

Zaměstnanost – hodnocení projektů

 

Podporované aktivity:

 1. příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
 • Nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin k nalezení zaměstnání a jeho udržení
 • Rozvoj základních kompetencí osob z cílových skupin za účelem snazšího uplatnění na trhu práce
 • Aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob z cílových skupin v požadavcích trhu práce
 1. zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
 • Zprostředkování zaměstnání
 • Podpora vytváření nových pracovních míst
 • Podpora umístění na uvolněná pracovní místa
 • Podpora zahájení podnikatelské činnosti
 • Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce
 1. podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce
 • Podpora flexibilních forem zaměstnání
 • Zprostředkování dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli
 1. podpora prostupného zaměstnávání
 • Prostupné zaměstnávání

Podrobně: