Seznam členů

Veřejný sektor:

1. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bělá (IČ 70969655)
zastoupená místopředsedou svazku Bc. Vladimírem Bukovským
Masarykovo nám. 1, 517 01 Solnice

2. Gymnázium F. M. Pelcla (IČ 608 84 703)
zastoupené ředitelkou Mgr. Pavlínou Školníkovou
Hrdinů odboje 36, 516 11 Rychnov nad Kněžnou

3. Město Rokytnice v Orlických horách (IČ 00275301)
zastoupené starostou města PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

4. Město Vamberk (IČ 00275492)
zastoupené starostou města Ing. Janem Rejzlem
Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk

5. Městys Doudleby nad Orlicí (IČ 00274909)
zastoupený starostou města Ing. Ivanem Keprtou
Dukelská 68, 517 42  Doudleby nad Orlicí

6. Obec Černíkovice (IČ 00274801)
zastoupená starostkou obce Zdenkou Jedlinskou
517 04 Černíkovice 55

7. Obec Libel (IČ 00579254)
zastoupená starostkou obce Petrou Králíčkovou
517 41 Libel 28

8. Obec Liberk (IČ 00275051)
zastoupený starostkou obce Mgr. Kateřinou Hartmanovou
517 12 Liberk 70

9. Obec Lično (IČ 00275069)
zastoupená starostou obce Ing. Martinou Ludvíkovou
517 35 Lično 17

10. Obec Lukavice (IČ 00579301)
zastoupená starostkou obce Evou Martinů
516 03 Lukavice 190

11. Obec Lupenice (IČ 00579114)
zastoupená starostou obce Ing. Ivo Muthsamem
517 41 Lupenice 62

12. Obec Orlické Záhoří (IČ 00275204)
zastoupená starostou obce Vojtěchem Špinlerem
517 64 Orlické Záhoří 34

13. Obec Pěčín (IČ 00275221)
zastoupená starostou obce Miroslavem Petrem
517 57 Pěčín 207

14. Obec Rybná nad Zdobnicí (IČ 00275328)
zastoupená starostkou obce Jaroslavou Hotmarovou
517 55 Rybná nad Zdobnicí 150

15. Obec Synkov-Slemeno (IČ 00579289)
zastoupená místostarostou obce Jaroslavem Štefkem
516 01  Synkov 48

16. Obec Záměl (IČ 00275531)
zastoupená starostou obce Josefem Novotným
517 43 Záměl 158

17. Obec Zdobnice (IČ 00275557)
zastoupená starostou obce Petrem Novotným
Zdobnice 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

18. Základní škola a mateřská škola Doudleby nad Orlicí (IČ 75015838)
zastoupená ředitelem Mgr. Františkem Klapalem
Dukelská 52, 517 42 Doudleby nad Orlicí

19. Základní a mateřská škola Javornice (IČ 70979936)
zastoupená Ing. Miroslavou Reinberg Dvořákovou
517 11 Javornice 2

Soukromý sektor:

20. FARMA BROCNÁ s.r.o. (IČ 60913436)
zastoupená jednatelem  Josefem Kuncem
Brocná 64, 517 03 Skuhrov nad Bělou

21. Farma Tichý a spol. a.s. (IČ 25941119)
zastoupená ředitelem Pavlem Tichým
517 43 Záměl 226

22. Farma Třebešov s.r.o. (IČ 49814532)
zastoupená Ing. Liborem Burianem
Třebešov 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

23. Ing. Věra Kulštejnová – fyzická osoba
516 03  Lukavice 242

24. Jiří Petrlák (IČ 16229380)
soukromě hospodařící rolník
517 41 Tutleky 9

25. Milan Bárta (IČ 45592713)
soukromý podnikatel
517 03 Skuhrov nad Bělou 116

26. Milan Pleva (IČ 16224990)
soukromý podnikatel
Českých Bratří 325, 517 43 Potštejn

27. Miroslav Bartoš (IČ 48597244)
soukromě hospodařící rolník
Byzhradec 3, 518 01 Dobruška

28. Olga Květoňová (IČ 45547700)
soukromě hospodařící rolník
Na Městečku 33, 517 43 Potštejn

29. Petr Hájek (IČ 46456864)
soukromě hospodařící rolník
Merklovice 39, 517 54 Vamberk

30. Regional Development Agency (IČ 70157855)
zastoupená ředitelkou Ing. Ivou Paukertovou
Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

31. Vít Kovář (IČ 14522039)
soukromě hospodařící rolník
518 01 Bílý Újezd 30

32. Vladimír Hostinský (IČ 60885262)
soukromě hospodařící rolník
Dlouhá Ves 15, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

33. V-STAV RK s.r.o. (IČ 25967924)
Zastoupená jednatelem Miroslavem Valterou
Palackého 108, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

34. Zdeněk Bednář (IČ 67465846)
soukromý podnikatel
516 01, Liberk 5

35. D-agro s.r.o. (IČ 28852711)
zastoupená jednatelkou Kamilou Biedermanovou
Javornice 180, 517 11 Javornice

36. Ekolife – družstvo Orlické Záhoří (IČ 46505857)
zastoupená Ondřejem Hulcem
517 64 Orlické Záhoří 8

37. HORAL, akciová společnost, Hláska (IČ  48171093)
zastoupená Ing. Vladimírem Pištínkem
Hláska 1, 516 01 Liberk

38. Ing. Libor Matyáš (IČ 67442706)
soukromě hospodařící rolník
517 64 Orlické Záhoří 70

39. Karel Pácha (IČ 45590648)
soukromě hospodařící rolník
Prorubky 15, 516 01  Liberk

40. ORLICKO a.s. (IČ 48168297)
zastoupená jednatelem Petrem Marešem
Nebeská Rybná 2, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

41. Richard Poláček (IČ 64226069)
soukromý podnikatel
517 03 Skuhrov nad Bělou 61

42. Rudolf Poláček (IČ 88123006)
soukromě hospodařící rolník
Uhřínov 55, 516 01 Liberk

43. Statek Uhřínov, a.s. (IČ 60108754)
zastoupený ředitelem Ing. Martinem Kilianem
Uhřínov 57, 516 01 Liberk

44. ZDOBNICE a.s. (IČ 48173291)
zastoupená Josefem Duškem
517 56 Slatina nad Zdobnicí 39

45. „Má vlast – můj domov  z.s.“ (IČ 28554744)
zastoupená předsedkyní Marií Trejtnarovou
Záměl 27, 517 43 Potštejn

46. Sdružení Neratov, z.s. (IČ 46456970)
zastoupené Vladislavem Bukáčkem
517 61 Bartošovice v Orlických horách 84

47. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Merklovice (IČ 67438946)
zastoupená Jaroslavem Kaplanem
Merklovice 90, 517 43 Vamberk

48. Sportovní klub Solnice, z.s. (IČ 15040551) – Ing. Jiří Kubec
zastoupený Marií Andršovou
Komenského 594, 517 01 Solnice

49. TJ Sokol Černíkovice, z.s. (IČ 48613258)
zastoupený Václavem Duškem
517 04 Černíkovice 200

50. Villa Nova Uhřínov –  středisko experimentální archeologie a regionálních dějin (IČ 60884037)
zastoupené předsedou PhDr. Bohumírem Dragounem
Uhřínov 15, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

51. Hotel Zdobnice, s.r.o. (IČ 01599429)
zastoupený Ivanem Hájkem
Zdobnice 9, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

52. Spolek přátel historie Vamberka (IČ 22714715)
zastoupený Ing. Vladimírem Sodomkou
Tyršova 25, 517 14 Vamberk

53. Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou (IČ 42887968)
zastoupená Bc. Jiřím Janečkem
Palackého 111, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

54. Vojtěch Květoň (IČ 11072300)
soukromý podnikatel
Na Městečku 33, 517 43 Potštejn

55. Petr Biedermann (IČ 63615126)
soukromý podnikatel
517 12 Liberk čp. 9

56. Josef Šefl (IČ 74895176)
soukromý podnikatel
Hraštice 168, 517 03 Skuhrov nad Bělou

57. Spolek pro regionální rozvoj a česko-polskou spolupráci (IČ 22772243)
zastoupený Ing. Vladimírem Hulmanem
Janáčkova 1322, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

58. Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje (IČ 25948890) – Radek Jakubský
zastoupená Bc. Petrou Matějíčkovou
Javornická 1652, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

59. PharmDr. Ilona Mikušová – fyzická osoba
Javornická 1581, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

60. Škoda Auto a.s. (IČ 00177041) – Mgr. Kadera Michal, LL.M.
zastoupená Jakubem Jedlinským
tř. V. Klementa 1869, 293 60 Mladá Boleslav