Podrobnosti

Moduly zahradní terapie a jejich prezentace:

V lednu 2020 proběhlo výběrové řízení a ze třech nabídek byl vybrán vhodný dodavatel modulů.
Moduly byly předány k testování na konci března 2020.

Testování modulů zahradní terapie:

Zahájení aktivit projektu Zahradní terapie v praxi jsme měli naplánováno na květen 2020. Z důvodu pandemie Covid-19 došlo k posunutí zahájení všech kurzů až na 8.6.2020.
Vytvořili jsme celkem tři skupiny, které se pravidelně scházeli na Zahradě Dobromysl v Záměli.
První skupina (9 osob) byla složena z osob nezaměstnaných a ohrožených sociálním vyloučením, se zdravotním znevýhodněním a s duševním onemocněním a z osob pečujících o blízkého.
Druhá skupina byla vytvořena z 10 klientů Farní Charity v Rychnově nad Kněžnou. Zde se jednalo o klienty s mentálním i kombinovaným postižením a také o seniory.
Třetí skupina byla vytvořena z 5 klientů Ústavu sociální péče v Kvasinách s mentálním i kombinovaným postižením.
Aktivity projektu byly pro účastníky zcela zdarma. Účastníkům projektu byly propláceny náklady na dopravu na zahradu a zpět, dále bylo zajištěno stravování během kurzu.
Během těchto setkání jsme se věnovali testování nově vytvořených terapeutických modulů. Klienti si mohli zážitkovou formou vyzkoušet různé aktivity. Zahradu jsme pozorovali, zkoumali, prožívali pomocí všech smyslů. S klienty jsme zkoušeli i jednoduché zahradnické práce a věnovali se zpracování úrody. Terapeutický program byl vždy zaměřen individuálně, s respektem k možnostem a potřebám jednotlivých klientů.

Celkem se testování během trvání projektu (1/2020 – 9/2021) zúčastnilo 29 osob a proběhlo 51 dní po 6 hodinách zahradní terapie.