From the GroundUp

NÁZEV PROJEKTU:

From the GroundUp: Fostering Rural Youth Participation in the EU Agenda

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:

  • Zúčastněné země: Česká republika, Německo, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Bulharsko, Řecko, Holandsko, Irsko, Švédsko, Finsko, Slovensko, Rakousko, Polsko
  • Délka trvání: 21 měsíců
  • Náklady: 226 850 EURO
  • Poskytovatel finanční podpory: European Education and Culture Executive Agency (EACEA)

Jedná se o iniciativu, která vzešla ze skupiny partnerských místních akčních skupin podporovaných obcemi a neziskovými organizacemi občanské společnosti ze 14 členských států EU. Projektové aktivity jsou plánovány na 21 měsíců, od ledna 2024 do září 2025. Cílem je aktivní zapojení a také posílení postavení našich místních občanů z venkovských a okrajových oblastí Evropy, zejména mladých lidí, do demokratických procesů souvisejících s EU a místní samosprávou – tedy GroundUp.

PODROBNOSTI PROJEKTU

AKTIVITY PROJEKTU