Podrobnosti

Projekt je zaměřen na školení a vzdělávací potřeby cílových skupin: mladí lidé a studenti, lektoři, vedoucí mládeže působící v neformálním i formálním vzdělávání, fotokluby, učitelé a zaměstnanci vzdělávacích organizací, ohrožené skupiny obyvatel – nezaměstnaní, etnické menšiny, migranti

Společnou myšlenkou partnerů projektu je: ´posílit znalosti, schopnosti a dovednosti cílových skupin být kreativní, nezávislý, zaměstnatelný, aktivní, konkurenceschopný a prospěšný pro svou komunitu´.

Projekt těží z celosvětově rozšířené vášně k fotografování; tento koníček a záliba bude sloužit jako nástroj a prostředek k vytváření příležitostí k učení, k upozornění na negativní ekonomické, sociální a environmentální jevy ve společnosti, ale také k rozvoji tvůrčího podnikání v důležitých oblastech cestovního ruchu, kultury, životního prostředí a rozvoji venkova/města. Tento projekt chce prostřednictvím dobře a realisticky navržených pracovních balíků a osvětových výstupů zlepšit průřezové a základní dovednosti a kvalifikaci cílových skupin v oblasti vizuálních řemesel.

Projekt posílí mladé lidi v celé řadě odvětví a témat a bude je motivovat, aby byli aktivní, uvědomělí a prospěšné členové svých komunit a společnosti jako celku.

V rámci projektu budou připraveny 3 interaktivní příručky – každá na jedno základní téma udržitelného rozvoje (ekonomické téma, sociální téma, environmentální téma), které budou využity při tzv. mobilních vzdělávacích workshopech. Účastníci si zlepší základní analytické, rozhodovací, sociální, digitální a manažerské dovednosti a prohloubí v sobě smysl pro empatii, solidaritu, rovnost a spravedlnost.

Projekt si klade za cíl oslovit všechny tři oblasti udržitelného rozvoje a přispět k lepšímu zavádění inovativních iniciativ identifikovaných mladými lidmi pomocí fotografování v různých odvětvích. Vizuální a kreativní činnosti projektu nejsou míněny jako volnočasové aktivity a nákladné koníčky, ale jako nástroj přinášející nové poznatky a řešení.

Vše bude otestováno díky pilotnímu start-upu pro mladé lidi, který bude podpořený kvalifikovanými odborníky, podnikateli i vzdělávacími aktivitami. Start-up prověří kvalitu všech osvětových výstupů projektu stejně jako udržitelnost sociálních podniků mládeže.

VÝSTUPY PROJEKTU:

 • Přípravná fáze pracovní balík 1
 • Interaktivních příručky/učebnice (pro studenty i učitele) pracovní balík 2:
  • Příručka sociální a umělecké fotografie
  • Příručka fotografování přírody a krajiny (aktuální a kontroverzní témata)
  • Příručka obchodního pozadí fotografování
  • zodpovídá: Legend Foto (Slovensko)
 • Mobilní vzdělávací workshopy (lokální vzdělávání mládeže a praxe lektorů) pracovní balík 3:
  • Vznik certifikovaných vzdělávacích modulů
  • Workshop v každé partnerské zemi (celkem 7 workshopů) na jedno ze tří klíčových témat – ekonomické, sociální, environmentální) pro min. 15 místních osob s min. 3 zahraničními lektory
  • zodpovídá: Agora (Rumunsko)
 • Pilotní start-upy pro mladé lidi pracovní balík 4:
  • Nejaktivnější účastníci mobilních workshopů budou přizváni k pilotnímu start-upu v každé partnerské zemi. Start-up v praxi otestuje interaktivní příručky/učebnice a vzdělávací moduly.
  • zodpovídá: NORDA (Maďarsko)
 • Síť partnerů a účastníků CANLI Network (Carpathian Network of Light) s navazujícími možnostmi pracovní balík 5:
  • Udržení a posílení komunikačních kanálů
  • zodpovídá: RARR S.A. (Polsko)
 • Evaluace, zajištění kvality pracovní balík 6
  • zodpovídá: No Frontiers 21 Century (Bulharsko)
 • Diseminační aktivity pracovní balík 7:
  • Evropský workshop – příklady dobré praxe v Estonsku
  • Konference o sociální podnikání v Bulharsku
  • Závěrečná konference projektu na Slovensku
  • zodpovídá: JAP (Estonsko)
 • Management, organizace pracovní balík 8
  • 5 pracovních schůzek – za každou partnerskou organizaci 1 – 2 účastníci (celkem 7 cest na každou partnerskou organizaci)
  • zodpovídá: Sdružení SPLAV (Česká republika)