Zaměstnanci

Bc. Petr Hudousek –  vedoucí manažer MAS, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, projektový manažer NZÚ Light
petrh@sdruzenisplav.cz
+420 736 752 217

Ing. arch. Kateřina Holmová – projektová manažerka mezinárodních projektů, koordinátorka projektu Sdružení SPLAV-Komunitní aktivity I., analytik SCLLD
katerina@sdruzenisplav.cz
+420 732 578 889

Renata Horáková – finanční manažerka projektu Sdružení SPLAV-Komunitní aktivity I., projektová manažerka PR PRV, SZP, OP TAK
renata@sdruzenisplav.cz
+420 733 772 076

Mgr. Petr Olšar – projektový manažer IROP, OPŽP, NZÚ Light
petr@sdruzenisplav.cz
+420 775 381 475

Ing. Kristina Garrido Holmová – projektová manažerka mezinárodních projektů
kristina@sdruzenisplav.cz
+420 603 383 527

Mgr. Petr Kulíšek – koordinátor projektu MAP, projektový manažer NZÚ Light
petrk@sdruzenisplav.cz
+420 739 257 170

Ing. Vendula Holubcová (Fečková) – projektová manažerka MAP, metodické konzultace Šablony OP JAK
vendula@sdruzenisplav.cz
+420 777 227 492

Mgr. Jana Fajfrová – projektová manažerka MAP
jana@sdruzenisplav.cz
+420 777 309 803

Mgr. Naďa Kasperová – projektová manažerka IROP, OP TAK, SZP, MAP
nada@sdruzenisplav.cz
+420 604 690 685

Eva Rohlenová – finanční manažerka SCLLD, MAP, personalistka
eva@sdruzenisplav.cz
+420 731 014 873

Mgr. Petra Formánková – projektová manažerka projektu Sdružení SPLAV-Komunitní aktivity I., pracoviště Zahrada Dobromysl Záměl
petra@sdruzenisplav.cz
+420 731 572 619

Jarmila Řezníčková – zahradnice v projektu Sdružení SPLAV-Komunitní aktivity I. OPZ+, pracoviště Zahrada Dobromysl Záměl
jarmila@sdruzenisplav.cz
+420 723 932 870

Simona Hyklová – komunitní pracovnice,pracoviště Zahrada Dobromysl Záměl
simona@sdruzenisplav.cz
+420 774 377 736