Administrace SCLLD – OPTP

Název projektu: MAS Sdružení SPLAV – OPTP – Administrace CLLD I.
Č. projektu: CZ.07.02.01/00/22_003/0000062

Zahájení projektu: 1.11.2023
Ukončení projektu: 30.9.2024

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Technická pomoc 2021-2027 (OPTP – Výzva č. 3).

Operační program Technická pomoc (OPTP) se zaměřuje na účelné nastavení implementace Dohody o partnerství a programů, a to především formou podpory vytváření efektivního implementačního prostředí fondů EU. Hlavním cílem podporovaných aktivit v OPTP je přispět k účinnému a koordinovanému provádění politiky soudržnosti na národní a regionální úrovni s důrazem na posílení vnitrostátních, regionálních a místních kapacit orgánů a dalších zúčastněných partnerů. OPTP 2021-2027 tak usnadní čerpání, a především zajistí efektivní využití finančních prostředků EU fondů.