Administrace SCLLD – OPTP

logo eu a mpr

MAS Sdružení SPLAV – OPTP – Administrace CLLD I.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Čekáme na schválení projektu CZ.07.02.01/00/22_003/0000047.

Operační program Technická pomoc (OPTP) se zaměřuje na účelné nastavení implementace Dohody o partnerství a programů, a to především formou podpory vytváření efektivního implementačního prostředí fondů EU. Hlavním cílem podporovaných aktivit v OPTP je přispět k účinnému a koordinovanému provádění politiky soudržnosti na národní a regionální úrovni s důrazem na posílení vnitrostátních, regionálních a místních kapacit orgánů a dalších zúčastněných partnerů. OPTP 2021-2027 tak usnadní čerpání, a především zajistí efektivní využití finančních prostředků EU fondů.