IROP 2016-22

PROGRAMOVÝ RÁMEC ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBCÍ (PR IROP)

MAS bude realizovat opatření na podporu CLLD prostřednictvím IROP investiční priority 9d prioritní osy 4: Provádění investic v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, a jejího specifického cíle 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Všechny aktivity musí být zároveň v souladu se specifickými cíli, uvedenými v jednotlivých opatřeních/fichích.

Na území Sdružení SPLAV se nachází sociálně vyloučená lokalita (SVL). Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně malé území a podle vyjádření Odboru sociální péče MěÚ v Rychnově n/K. i Úřadu práce tamtéž se v ní nevyskytují žádné závažné problémy, nebude se MAS věnovat speciálně této lokalitě a nevytváří  samostatné opatření na její podporu. Lokalita rovněž není prozatím zařazena do programu koordinovaného přístupu SVL.

Chci dotaci

OBECNÉ DOKUMENTY IROP 

OPATŘENÍ PROGRAMOVÉHO RÁMCE IROP

HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

Vyhlášena výzva do programového rámce Rozvoj venkovských obcí:
výzva uzavřena

Integrovaný regionální operační program (PR IROP)

Výzva Ekologická a bezpečná doprava! Výzva Sociální služby a komunity!

Vyhlášena výzva do programového rámce Rozvoj venkovských obcí:
výzva uzavřena

Integrovaný regionální operační program (PR IROP)

Vyhlášena výzva do programového rámce Rozvoj venkovských obcí:
výzva uzavřena

Integrovaný regionální operační program (PR IROP)  

Vyhlášena výzva do programového rámce Rozvoj venkovských obcí:
výzva uzavřena

Integrovaný regionální operační program (PR IROP)

Vyhlášena výzva do programového rámce Rozvoj venkovských obcí:
výzva uzavřena

Integrovaný regionální operační program (PR IROP)  

Vyhlášena výzva do programového rámce Rozvoj venkovských obcí:
výzva uzavřena

Integrovaný regionální operační program (PR IROP)  

Vyhlášena výzva do programového rámce Rozvoj venkovských obcí:
výzva uzavřena

Integrovaný regionální operační program (PR IROP)

Vyhlášena výzva do programového rámce Rozvoj venkovských obcí:
výzva uzavřena

Integrovaný regionální operační program (PR IROP)