Programové rámce

V současné době máme schválené 4 Programové rámce:

 • PR OPZ+ (Operační program zaměstnanost)
 • PR IROP (Integrovaný regionální operační program)
 • PR OP TAK (OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)
 • PR SZP (Společná zemědělská politika)

Přehled podporovaných opatření IROP:

 • Doprava (Bezpečná nemotorová doprava; Infrastruktura pro cyklistickou dopravu)
 • Veřejná infrastruktura (Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí)
 • Hasiči ( Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V)
 • Vzdělávání (Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny; Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol)
 • Sociální služby
 • Kultura (Revitalizace kulturních památek; Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí)
 • Cestovní ruch (Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu)

Alokace pro MAS Sdružení SPLAV na celé programové období 2021-29 je 61 mil. Kč, nyní máme k dispozici k rozdělení cca 43 mil. Kč, zbylá částka v případě úspěšného čerpání dotace bude přidělena po roce 2025. Podíl dotace CLLD zůstává 95 %.