Uzavřené výzvy OP TAK

Do 13.11.2023 bylo možné podávat žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. T tomuto datu nebyl na MAS ptředložen žádný projekt. Výzvu budeme vyhlašovat znovu, sledujte sekci Připravované výzvy.

Podporované aktivity:
  • Pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury
  • Pořízení výrobních strojů a zařízení s cílem robotizace, automatizace a digitalizace výroby a služeb.

Výše podpory: 125 000 – 1 000 000 Kč

Míra dotace: 50 %

Příjemci: malé a střední podniky

V první fázi podávají zájemci o dotaci žádost na MAS. Text Výzvy, formulář žádosti s přílohami, pravidla a postupy najdete níže.
Pro zájemce o dotaci poskytujeme individuální konzultace.

Výzva I. – Technologie pro MAS_(CLLD)
Výzva I. – Technologie pro MAS (CLLD) – prodloužená

Přílohy:

  1. Formulář žádosti OP TAK
  2. Kritéria věcného hodnocení OP TAK
  3. Povinná osnova Podnikatelského záměru
  4. Formulář prověření zásady DNSH (zásady „významně nepoškozovat“)_
Další dokumenty