ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

5. VÝZVA  uzavřena

4. VÝZVA  uzavřena

3. VÝZVA  uzavřena

2. VÝZVA  uzavřena

 

Dokumenty k fichi Zemědělské produkty

 

Plánované výzvy:

  • podzim 2017, rok 2020

Způsobilé výdaje:

  • výstavba a rekonstrukce budov včetně manipulačních ploch
  • pořízení strojů pro zpracování zemědělských produktů a finální úpravu
  • investice související se skladování surovin a výrobků
  • investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality výrobků
  • investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh

Příjemce:

  • zemědělský podnikatel, potravinář, výrobce krmiv

Míra podpory:

  • mikro a malé podniky 45%, 35% střední podniky, 50% produkt spadající pod přílohu I.

Výše způsobilých výdajů:

  • min. 50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč

Podrobně:

Text fiche: