Královéhradecký kraj

Za kulturou v Královéhradeckém kraji

DOTACE Z DOTAČNÍHO FONDU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE č. 23KPG20 – 001
Dotace je určena na podporu kreativního a neformálního vzdělávání dětí a mládeže v oblasti kultury a na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Za kulturou v Královéhradeckém kraji“. Královehradecký kraj

Podmínky dotace:
 • doba realizace od 01.01.2023 do 30.10.2023 (v tomto období musí být vynaloženy veškeré výdaje projektu )
 • dotaci je možné čerpat jen na edukační programy institucí níže, přehled edukačních programů ke stažení: edukační programy
 • dodání potvrzení o absolvování vzdělávacího programu od kulturní instituce příloha – potvrzení.pdf , příloha – potvrzení.docx
 • platí pro základní školy (neplatí pro MŠ)
Uznatelné výdaje projektu:
 • Výdaje bezprostředně spojené s realizací projektu
 • Výdaje na zajištění dopravy sjednanou autobusovou dopravou nebo veřejnou dopravou (vlak, autobus, kromě MHD) do kulturní instituce pro žáky školy a pedagogický doprovod.
 • V případě sjednané autobusové dopravy je uznatelná cena z dotace max. 44,85 Kč/km včetně DPH. Dopravce tedy vystaví ideálně dvě faktury, první na Sdružení SPLAV (fakturační údaje zde) s cenou za km max. 44,85 Kč/km a bez čekání, druhou zbylou část fakturace na školu (čekání a cena za km nad 44,85 Kč/km). Faktura musí obsahovat počet ujetých kilometrů.
 • Veřejná doprava – proplatíme dodané doklady bankovním převodem na požadovaný účet
 • Městská hromadná doprava – nelze čerpat
 • Čekání autobusu – nelze čerpat
Seznam institucí:
 1. Galerie moderního umění v Hradci Králové
 2. Galerie výtvarného umění v Náchodě
 3. Muzeum východních Čech v Hradci králové
 4. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
 5. Centrum uměleckých aktivit
 6. Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
 7. Hvězdárna v Úpici
 8. Regionální muzeum a galerie v Jičíně
 9. Muzeum Náchodska
 10. Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
 11. Archeopark Všestary, o.p.s.
 12. Filharmonie Hradec Králové, o.p.s.
 13. Klicperovo divadlo, o.p.s.
 14. Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s.
kontakt za Sdružení SPLAV:

Vendula Holubcová, projektová manažerka MAP III Mob: +420 777 227492, E-mail: vendula@sdruzenisplav.cz