ZEMĚDĚLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

1. VÝZVA  uzavřena

Dokumenty k fichi Zemědělské vzdělávání

Plánované výzvy

  • rok 2017, 2020

Způsobilé výdaje:

  • vzdělávací kurzy a workshopy (do 15 účastníků)
  • informační akce (15 a více účastníků)
  • exkurze v rámci projektu

Příjemce:

  • akreditovaný subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce

Míra podpory:

  • dle vzdělávaných subjektů 70-90%

Výše způsobilých výdajů:

  • min.50 000 Kč, max.5 000 000 Kč

Podrobně:

Text fiche: