SOCIÁLNÍ SLUŽBY A KOMUNITY – INVESTICE

7. VÝZVA  uzavřena

6. VÝZVA  uzavřena

5. VÝZVA  uzavřena

3. VÝZVA  uzavřena

2. VÝZVA  uzavřena

1. VÝZVA  uzavřena

 

Dokumenty k opatření Sociální služby a komunity – investice

 

Podporované aktivity:

  1. sociální služby a sociální práce – i přes dlouhodobě vysokou míru zaměstnanosti přetrvávají na území MAS některé sociální problémy, např. nezaměstnanost znevýhodněných skupin občanů, 1-2 sociálně vyloučené lokality, nedostatek některých sociálních zařízení a služeb. O nápravu těchto nedostatků mají zájem jak obce, tak i neziskové organizace.
  2. komunitní centra – komunitní centra jsou v území novým fenoménem a obce se připravují na jejich vyzkoušení. MAS eviduje několik zájemců o otevření mnohoúčelových zařízení poskytujících zázemí a péči všem potřebným skupinám občanů.
  3. sociální bydlení – v MAS jsou evidováni  zájemci o výstavbu sociálních bytů. Jedná se především o neziskové organizace zapojené do pomoci znevýhodněným komunitám. Jejich zájem však závisí na definici sociálního bydlení a závazcích s tím souvisejících.