Aktivity

1. Činnost přírodní zahrady Dobromysl

Facebook zahrady Dobromysl

Mezi aktivitami přírodní zahrady Dobromysl budou komunitní aktivizační programy a komunitní zájmové a osvětové programy.
Budou to například zahradně terapeutické aktivity pro skupiny klientů zařízení sociálních služeb, rodinných poraden, atp., i pro ostatní veřejnost.
Dále budou na zahradě pořádány různé semináře, workshopy, výměny zkušeností na téma terapeutická činnost, zahradní terapie, legislativa, ekologie a životní prostředí.
Aktivity se budou věnovat také podpoře spolkové činnosti místních spolků a dobrovolnickým aktivitám při tvorbě expozice historických zemědělských i domácích strojů a nářadí.

2. Činnost Komunitního centra Záměl

Facebook Komunitního centra v Záměli

3. Činnost Sboru Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou

Facebook od5k10

4. Činnost Sdružení Neratov

Facebook Sdružení Neratov

5. Činnost Komunitního centra Bartošovice v Orlických horách

Aktivity komunitního centra pro cílové skupiny z obce i širšího okolí budou zahrnovat různé formy akutní i dlouhodobé sociální práce pro tuto odlehlou část regionu, např.

   • mediaci sousedských, rodinných a mezigeneračních vztahu, právní, sociální, finanční, pracovní první pomoc, setkání a konzultace s příslušníky problémové mládeže, mladých rodičů, samoživitelů apod.
   • setkání a konzultace s příslušníky sociálně vyloučených a ohrožených skupin, senioru, lidí dlouhodobě nezaměstnaných, zdravotně handicapovaných atp.
   • individuální i skupinové přednášky, besedy, konzultace na téma mezilidské vztahy, zdraví, zdravý životní styl, závislosti, pracovní návyky a uplatnění
   • semináře, workshopy, besedy na téma zájmové činnosti – včelařství, rukodělné práce, vaření, výchova dětí, péče o staré osoby, cvičení atp.
   • organizovaná sousedská setkání a setkání zájmových skupin občanů – mládeže, rodin s dětmi, atp. s cílem neformálním způsobem zapojit občany do aktivit obce a plánování a společně řešit konkrétní problematiku společnou pro některé občany obce.
   • zájmová a spolková činnost místních spolku
   • setkání, besedy, přednášky, exkurze atp.
   • společenské a kulturní akce pro veřejnost, tradiční svátky, místní oslavy,..
   • Aktivity v zahradě pro cílové skupiny budou zaměřeny především na aktivizaci znevýhodněných občanů, výuku či obnovení jejich schopností i mezilidských vztahu, nastavení pravidel a způsobu komunikace a spolupráce uvnitř rodin i širších komunit, na tréning vzájemné interakce a zapojování do spolupráce v rámci obecních komunit.

6. Koordinace a řízení projektu (MAS Sdružení SPLAV)