Připravované výzvy PRV

V tuto chvíli ještě není připravena žádná výzva MAS z Programového rámce Programu rozvoje venkova, na základě které lze rozdělovat dotace mezi žadatele.