Připravované výzvy PRV

Z Programového rámce Programu rozvoje venkova již nebudeme otevírat žádnou další výzvu. Můžete se podívat na uzavřené výzvy.

Následující výzvy vyhlásime již z nového Strategického plánu Společná zemědělská politika (SZP). Seznam připravovaných výzev najdete zde.