Zahradní terapie v praxi

Základní informace o projektu:

  • Program: Operační program Zaměstnanost, opatření Sociální služby a komunity
  • Trvání projektu: 01/2020 – 09/2021
  • Žadatel: Sdružení SPLAV, z.s.
  • Kontaktní osoba: Mgr. Petra Formánková

Cílové skupiny:

  1. Osoby se zdravotním znevýhodněním – osoby se zdravotním handicapem, vývojovou poruchou, po úrazech, vážných operacích, trpící duševním onemocněním, v dlouhodobé léčbě či rekonvalescenci či jiným zdravotním omezením. Dále se ho mohli zúčastnit osoby pečující o osobu blízkou. Mohli, ale nemuseli být evidovaní na ÚP.
  2. Pracovníci organizací, které působí v oblasti sociálního začleňování – předání získaných zkušeností pro práci s klienty prostřednictvím zahradní terapie.

Pracovní tým:

  • Leden – únor: 2 zahradnice z předchozího projektu Spolupracujeme spolu se Splavem a 1 zahradnice z projektu Zahradní terapie v praxi
  • Od března do prosince: 1 zahradnice, 1 zahradní terapeutka, 1 koordinátorka zahradní terapie a 1 koordinátorka cílových skupin. Psychoterapeutka se projektu účastnila na DPP.
  • Od ledna 2021 došlo k personálním změnám. Nastoupila nová koordinátorka cílových skupin a nová zahradní terapeutka.

Moduly zahradní terapie

Workshopy

Konference

Dny otevřených dveří a další akce na zahradě