Uzavřené výzvy IROP

Výzva č. 1 MAS Sdružení SPLAV – IROP – Sociální služby
1. výzva uzavřena

Termín příjmu žádostí: 5.5.-12.6.2023
Kontaktní osoba: Petr Olšar

Výzva č. 1 – Sociální služby

Seznam přijatých projektů

Zasedání Výběrové komise (výběrový orgán MAS): 22.6.2023 od 8:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV – zápis s hodnocením projektů

Zasedání Programového výboru (rozhodovací orgán MAS): 28.6.2023 od 12:30 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV
zápis s výběrem projektů

Výzva č. 2 MAS Sdružení SPLAV – IROP – Doprava
2. výzva uzavřena

Termín příjmu žádostí: 5.5.-12.6.2023
Kontaktní osoba: Petr Olšar

Výzva č. 2 – Doprava

Seznam přijatých projektů

Zasedání Výběrové komise (výběrový orgán MAS): 22.6.2023 od 8:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV – zápis s hodnocením projektů

Zasedání Programového výboru (rozhodovací orgán MAS): 28.6.2023 od 12:30 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV
zápis s výběrem projektů

Další dokumenty: