Uzavřené výzvy IROP

Výzva č. 5 MAS Sdružení SPLAV – IROP – Vzdělávání
5. výzva uzavřena

Termín příjmu žádostí: 25.9.-30.10.2023
Kontaktní osoba: Petr Olšar
Výzva č. 5 – Vzdělávání

Příloha č. 1: Formulář projektového záměru
Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3: Kontrolní list pro administrativní kontrolu
Příloha č. 4: Kontrolní list věcného hodnocení

Seznam přijatých projektových záměrů 

Zasedání Výběrové komise (výběrový orgán MAS): 13.12.2023 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV – zápis s hodnocením projektů

Zasedání Programového výboru (rozhodovací orgán MAS): 18. 12. 2023 od 13. hod. v kanceláři MAS Sdružení SPLAV – zápis s výběrem projektů

Výzva č. 4 MAS Sdružení SPLAV – IROP – Hasiči
4. výzva uzavřena

Termín příjmu žádostí: 25.9.-30.10.2023
Kontaktní osoba: Petr Olšar

Výzva č. 4 – Hasiči
Příloha č. 1: Formulář projektového záměru
Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3: Kontrolní list pro administrativní kontrolu
Příloha č. 4: Kontrolní list věcného hodnocení

Seznam přijatých projektových záměrů 

Zasedání Výběrové komise (výběrový orgán MAS): 13.12.2023 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV – zápis s hodnocením projektů

Zasedání Programového výboru (rozhodovací orgán MAS): 18. 12. 2023 od 13 hod. v kanceláři MAS Sdružení SPLAV – zápis s výběrem projektů

Výzva č. 3 MAS Sdružení SPLAV – IROP – Kultura
3. výzva uzavřena

Termín příjmu žádostí: 25.9.-30.10.2023
Kontaktní osoba: Petr Olšar

Výzva č. 3 – Kultura
Příloha č. 1: Formulář projektového záměru
Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3: Kontrolní list pro administrativní kontrolu
Příloha č. 4: Kontrolní list věcného hodnocení

Seznam přijatých projektových záměrů

Zasedání Výběrové komise (výběrový orgán MAS): 13.12.2023 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV – zápis s hodnocením projektů

Zasedání Programového výboru (rozhodovací orgán MAS): 18. 12. 2023 od 13:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV – zápis s výběrem projektů

Další dokumenty:
Výzva č. 2 MAS Sdružení SPLAV – IROP – Doprava
2. výzva uzavřena

Termín příjmu žádostí: 5.5.-12.6.2023
Kontaktní osoba: Petr Olšar

Výzva č. 2 – Doprava
Příloha č. 1: Formulář projektového záměru
Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3: Kontrolní list pro administrativní kontrolu
Příloha č. 4: Kontrolní list věcného hodnocení

Seznam přijatých projektů

Zasedání Výběrové komise (výběrový orgán MAS): 22.6.2023 od 8:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV – zápis s hodnocením projektů

Zasedání Programového výboru (rozhodovací orgán MAS): 28.6.2023 od 12:30 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV
zápis s výběrem projektů

Výzva č. 1 MAS Sdružení SPLAV – IROP – Sociální služby
1. výzva uzavřena

Termín příjmu žádostí: 5.5.-12.6.2023
Kontaktní osoba: Petr Olšar

Výzva č. 1 – Sociální služby
Příloha č. 1: Formulář projektového záměru
Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3: Kontrolní list pro administrativní kontrolu
Příloha č. 4: Kontrolní list věcného hodnocení

Seznam přijatých projektů

Zasedání Výběrové komise (výběrový orgán MAS): 22.6.2023 od 8:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV – zápis s hodnocením projektů

Zasedání Programového výboru (rozhodovací orgán MAS): 28.6.2023 od 12:30 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV
zápis s výběrem projektů

Další dokumenty: