Připravované výzvy OP TAK

Oznamujeme zájemcům z řad podnikatelů, že připravujeme 2. výzvu k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období  2021-2027.

Podporováno bude:
  • Pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury a
  • Pořízení výrobních strojů a zařízení s cílem robotizace, automatizace a digitalizace výroby a služeb.

Celkové způsobilé výdaje: 250 000 – 2 000 000 Kč

Výše podpory: 125 000 – 1 000 000 Kč

Míra dotace: 50%

Příjemci: malé a střední podniky

V první fázi podávají zájemci o dotaci žádost na MAS. Výzva k podávání žádostí o dotaci bude otevřena na konci srpna a v průběhu října 2024. Níže naleznete pravidla a bližší informace k výzvě.

Kontaktní osoba: Naďa Kasperová (nada@sdruzenisplav.cz)