Připravované výzvy OP TAK

V současné době čekáme na definování podmínek pro vyhlašování výzev z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období 2021-2027. Předpokládáme vyhlášení první výzvy nejdříve na podzim 2023.