Připravované výzvy OP TAK

Oznamujeme zájemcům z řad podnikatelů, že připravujeme 1. výzvu k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období  2021-2027.

Podporováno bude:
  • Pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury a
  • Pořízení výrobních strojů a zařízení s cílem robotizace, automatizace a digitalizace výroby a služeb.

Výše podpory: 125 000 – 1 000 000 Kč

Míra dotace: 50%

Příjemci: malé a střední podniky

V první fázi podávají zájemci o dotaci žádost na MAS. Výzva k podávání žádostí o dotaci bude spuštěna 25.9.2023. Text Výzvy a Interní postupy – obojí v pracovní verzi, najdete níže.

Výzva I. – Technologie pro MAS_(CLLD)
Přílohy:

  1. Formulář žádosti o podporu
  2. Kritéria věcného hodnocení OP TAK
  3. Povinná osnova Podnikatelského záměru
  4. Formulář prověření zásady DNSH (zásady „významně nepoškozovat“)_
Další dokumenty