Kdo tvoří MAP

Tvorbu MAP řídí Řídící výbor, uskutečňuje Realizační tým,  Pracovní skupiny, Partneři MAP a Místní lídři v oblastech vzdělávání

Řídicí výbor

Nad procesem místního akčního plánování rozvoje vzdělávání v nejvyšší úrovni stojí Řídicí výbor MAP a kroky postupu jsou dány schvalováním a iniciativou právě Řídicího výboru. V něm jsou zastoupeni zástupci ze všech zasahujících cílových skupin a organizací a to jednak povinných v rámci projektu a jednak zastoupených v partnerství MAP.

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny tvoří základ práce MAP ve všech podstatných ohledech: plánují a zhodnocují naplánované aktivity, rozpracovávají témata, pomáhají propojovat aktivní aktéry, navrhují vzdělávací akce, diskutují jednotlivé oblasti a hledají řešení a dohlížejí nad realizací témat, která jim odpovídají.

Partneři MAP

V pracovních skupinách, řídicím výboru i u kulatých stolů a příležitostných setkání se potkávají lidé, které vzdělávání zajímá. Jsou pak zpravidla zástupci organizací a subjektů, které vstoupily do Partnerství, které je vyjádřeno Memorandem o spolupráci. A nebo k němu směřují.

Místní lídři v oblastech vzdělávání

Průběžně je úkolem místního akčního plánování hledat místní lídry mezi dobrými pedagogy, manažery škol a organizátory vzdělávání a podpořit jejich působení v regionu MAP. Pokud o někom víte, rádi každého oslovíme.